Avís legal

Política de protecció de dades

Les dades facilitades voluntàriament pels usuaris en aquest lloc web seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa desenvolupada al respecte.
Aquelles persones que hagin facilitat les seves dades personals podran exercir en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició en relació amb els mateixos, dirigint-se per escrit a: GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP C / Cardenal Casañas n º 1 1º 08002 Barcelona o per correu electrònic a: grupassessor@finquesaparici.com.

GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP no utilitza cookies quan l’usuari navega per aquest lloc web.

Exempció de responsabilitat pels serveis prestats:

GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP no es responsabilitzarà en cap cas dels danys o perjudicis que de qualsevol naturalesa puguin derivar de la utilització d’aquest lloc web, ja sigui com a conseqüència de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en aquest, com de defectes tècnics .

GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP exclou tota responsabilitat derivada dels continguts o serveis de qualsevol índole de llocs web als quals es pot accedir mitjançant enllaços (links) així com l’incompliment, si n’hi ha, per aquests llocs web de la normativa vigent en el nostre ordenament jurídic i, en especial, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal ia la societat de la informació i el comerç electrònic.

GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP no es responsabilitza de les opinions expressades pels autors a les publicacions per ella editades en qualsevol mitjà.
Així mateix, no es responsabilitza de les conseqüències derivades de l’aplicació a casos concrets de les esmentades opinions dels autors.
Qualsevol ús indegut d’aquest servei podrà donar lloc a l’eliminació immediata de les contrasenyes d’accés objecte de la infracció, sense perjudici de les mesures que, si s’escau, la Direcció pogués adoptar.

Propietat intel•lectual pels serveis prestats:

GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP es reserva tots els drets sobre el seu lloc web, podent en qualsevol moment modificar el seu contingut, configuració o presentació i restringir o cancel•lar l’accés a la mateixa, sense previ avís i sense assumir responsabilitats sobre la seva actualització.
La reproducció, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es realitzi amb la informació continguda en aquest lloc web i que es faci sense l’autorització de GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP , excepte per a un ús personal i privat, queda expressament prohibida.

Deure d’informació LSSI:

En compliment amb el que preveu la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comuniquen les següents dades sobre GRUP ASSESOR FINQUES APARICI SCP :

NIF: J60735008
ADREÇA: C/ Cardenal Casañas, 1 1º 08002 Barcelona
TELÈFON: 933013386
FAX: 934124328
CORREU ELECTÒNIC: grupassessor@finquesaparici.com
WEB: www.finquesaparici.com

Titulars:

Soci Director: Beatriz Aparici Ferri

Nom de domini: finquesaparici.com inscrit al Registre Mercantil de Barcelona.